Perfora

Kontakt

Perfora spol. s. r. o.

Sídlo spoločnosti:
Trstínska cesta 19
917 01, Trnava

Tel: +421 (0) 33 590 37 11 - spojovateľka
       +421 (0) 33 590 37 33, 55
       +421 (0) 33 590 37 18
E-mail: perfora(at)perfora.sk

Otváracia doba:
Pondelok - piatok
7:30 - 15:45 hod.

Predaj a výdaj tovaru zo skladu:
Pondelok - piatok
7:30 - 15:45 hod


IČO:
341 365 76
DIČ: 2020394244

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu
v Trnave, Oddiel s.r.o., Vložka č.1860/T.

Pobočka Košice:
Južná trieda 78
040 01, Košice

Tel: +421 (0) 55 685 47 07
E-mail: kosice(at)perfora.sk

Otváracia doba:
Pondelok - piatok
7:00 - 16:00 hod.

Výdaj tovaru zo skladu:
Pondelok-piatok
7:30 - 15:45 hod

Naši odborníci

Potrebujete poradiť a hľadáte kontakt
na konkrétneho človeka?

Pozrite si sekciu Naši odborníci ›

CAPTCHA image for SPAM prevention Ak nemôžete prečítať číslice, skúste iné.

* označené políčka sú povinné.

Trnava:

Košice: